1000 vis af kendte brands
Ubegrænset returret
Gratis levering

PRIVATLIVSPOLITIK GOGIFT A/S

1

Introduktion

1.1

Denne privatlivspolitik beskriver GoGift A/S' (“GoGift”) praksis i forbindelse med indsamling af personoplysninger i forbindelse med dine køb af produkter og tjenesteydelser og din generelle brug af vores hjemmesider, herunder brug af BenefitClub og GoGift Shop, både som forbruger og som medarbejder hos en af vores samarbejdspartnere og kunder.

2

Dataansvarlig

2.1

GoGift, Mosedalvej 14 2500 Valby er den dataansvarlige (heri benævnt “vi”, “os” eller “vores”).  Det betyder, at vi er ansvarlige for dine personoplysninger.

3

Formål med og grundlag for indsamling af personoplysninger

3.1

Vi vil sikre, at dine personoplysninger alene indsamles og behandles i overensstemmelse med et af følgende formål:

(a)

at formidle og/eller levere produkter og tjenesteydelser, som du har bestilt;

(b)

at besvare eventuelle spørgsmål eller indsigelser du måtte have;

(c)

for at underrette dig om ændringer i vores ydelser;

(d)

for at sende dig direkte markedsføring, herunder for at give dig oplysninger om de produkter og tjenesteydelser, du tidligere har købt hos os, eller som du har rettet forespørgsel om, og for at du kan deltage i konkurrencer eller kampagner;

(e)

for at forhindre misbrug og svindel;

(f)

for at forbedre vores hjemmeside, produkter og tjenesteydelser;

(g)

for at opbevare personoplysninger i det omfang, det er nødvendigt for at overholde bogføringsloven, forbrugeraftaleloven og andre retlige forpligtelser GoGift måtte have.

3.2

Vores grundlag for behandling er:

(a)

Behandlingen er nødvendig af hensyn til opfyldelse af en kontrakt, som du er part i forbindelse med formålene beskrevet i punkt 3.1 a-c;

(b)

Behandlingen er baseret på det samtykke til markedsføring du giver i forbindelse med formålene beskrevet i punkt 3.1 d. Hvis grundlaget for behandlingen er samtykke: Så har du ret til at tilbagekalde dit samtykke.

(c)

Behandlingen er nødvendig for, at GoGift kan forfølge sine legetime interesser, navnlig for at forbedre brugeroplevelsen og sikkerheden i forbindelse med formålene angivet i punkt 3.1 e-f.

(d)

Behandlingen er nødvendig for at overholde en retlig forpligtelse, som påhviler GoGift i forbindelse med formålene angivet i punkt 3.1 g.

3.3

Vi opbevarer dine personoplysninger i

(a)

op til syv (7) år fra købet af gaven eller gavekortet hos os, bl.a. for at kunne dokumentere overholdelse af bogføringsloven og forbrugeraftaleloven.

(b)

Hvis du trækker dit samtykke til markedsføring tilbage, sletter vi dine personoplysninger fra vores markedsføringslister.

4

Kategorier af personoplysninger der anvendes

4.1

Vi vil behandle og opbevare personhenførbare oplysninger om dig såsom navn, adresse, telefonnummer, e-mailadresse, økonomi- og betalingskortoplysninger, IP-adresse eller andre personhenførbare oplysninger, som du frivilligt afgiver, når du besøger /anvender vores hjemmesider og øvrigt bruger vores tjenesteydelser.

5

Dine rettigheder

5.1

Hvis du har spørgsmål vedrørende vores behandling af dine personoplysninger, kan du rette henvendelse til os via kontaktoplysningerne beskrevet i punkt 10 nedenfor.

5.2

Du kan til enhver tid få indsigt i dine personoplysninger, anmode os om at få urigtige personoplysninger berigtiget, slettet eller ændret ved at rette henvendelse til os via kontaktoplysningerne beskrevet i punkt 10 nedenfor. Du kan også anmode os om, at behandlingen begrænses, dataportabilitet eller gøre indsigelser til vores behandling af dine personoplysninger.

5.3

Såfremt du ønsker at klage over vores behandling af dine personoplysninger, kan du rette henvendelse til Datatilsynet.

6

Personoplysninger - Børn

6.1

Vi behandler kun personoplysninger om børn under 13 år, såfremt der er en voksen bruger, der bestiller gaver eller gavekort til barnet, i hvilket tilfælde oplysningerne alene anvendes til at levere gavekortet.

7

Overførsel af personoplysninger

7.1

Overførsel af personoplysninger til datterselskaber, samt til professionelle rådgivere kan ske i overensstemmelse med gældende databeskyttelseslovgivning.

7.2

Kun betroede medarbejdere, repræsentanter og leverandører med et arbejdsbetinget behov har, i overensstemmelse med gældende databeskyttelseslovgivning, adgang til dine personoplysninger i det omfang det er nødvendigt for at kunne levere en ydelse til os eller handle på vegne af os.

7.3

Vi forbeholder os ret til at anvende eller videregive oplysninger i det omfang, det er nødvendigt for at overholde gældende lovgivning, foretage undersøgelser i forbindelser med klager, beskytte hjemmesidens integritet, besvare dine anmodninger eller i efterforskningsøjemed.

7.4

Overførsel af personoplysninger sker i overensstemmelse med gældende databeskyttelseslovgivning, herunder indgåelse af databehandleraftaler med vores databehandler med henblik på at sikre, at personoplysninger alene bliver behandlet til de angivne formål og sikre passende sikkerhedsforanstaltninger.

7.5

Personoplysninger, vi har indsamlet fra dig, kan blive overført til lande uden for EU/EEA (“EEA”), herunder til USA i henhold til EU-US Privacy Shield. Såfremt personoplysninger bliver overført uden for EEA, vil vi sikre, at overførslen enten sker til lande, som Kommissionen har fastslået har et tilstrækkeligt sikkerhedsniveau, eller at overførslen er baseret på Kommissionens standardbestemmelser.

8

Sikring af dine personoplysninger

8.1

Vi vil passe på dine personoplysninger ved at træffe de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod, at oplysningerne hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes, samt mod at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med den til enhver tid gældende databeskyttelseslovgivning

9

Opdatering af Privatlivspolitikken

9.1

Vi forbeholder os ret til at opdatere eller ændre denne Privatlivspolitik uden yderligere varsel. Du opfordres derfor til regelmæssigt at genbesøge denne hjemmeside for at sikre, at du har kendskab til indholdet. Alle opdateringer eller ændringer vil træde kraft ved offentliggørelse på hjemmesiden. Din adgang, browsing eller anden anvendelse af hjemmesiden udgør din accept af Privatlivspolitikken.

10

Kontaktoplysninger

10.1

Såfremt du ønsker at anmode om indsigt, berigtigelse, retten til at blive glemt, sletning, begrænsning, indsigelse eller dataportabilitet eller hvis du ønsker at klage over behandlingen af dine personoplysninger, kan du benytte:

(a)

https://privacy.nordiskfilm.com